ΓΓΕΤ : Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες, η ΓΓΕΤ προχωρά σε κοινές προκηρύξεις Ε&Τ έργων. Συγκεκριμένα, οι προσκλήσεις που πρόκειται να ανακοινωθούν εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος και μέχρι τέλους του 2016 αφορούν υποβολή προτάσεων για την εκτέλεση έργων διμερούς Ε&Τ συνεργασίας μεταξύ:

  1. Ελλάδας – Κίνας (με ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη για την Ελληνική Συμμετοχή: 10 εκ. Ευρώ)
  2. Ελλάδας – Γερμανίας (με ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη για την Ελληνική Συμμετοχή: 9 εκ. Ευρώ)
  3. Ελλάδας – Ισραήλ (με ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη για την Ελληνική Συμμετοχή: 9 εκ. Ευρώ)
  4. Ελλάδας – Ρωσίας (με ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη για την Ελληνική Συμμετοχή: 9 εκ. Ευρώ)

Η Δράση «Διμερείς Ε&Τ Συνεργασίες» αφορά στην ενίσχυση για έργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

H Δράση έχει ως στόχους:

  • την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης, την συμμετοχή σ΄αυτές δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία Επιχειρήσεων, την εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε Ευρωπαϊκές πολιτικές
  • την επικέντρωση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία, μείζονος ενδιαφέροντος για τις δύο (συνεργαζόμενες) χώρες και σημαντικά για την κοινωνία και την οικονομία
  • την ανάπτυξη νέων γνώσεων – συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών – με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών
  • την προώθηση της καινοτομίας και  την διείσδυση σε νέες αγορές.

Οι προκηρύξεις θα απευθύνονται σε Ερευνητικούς Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και Λοιπούς Φορείς και συνεργατικά σχήματα αυτών στη βάση της δράσης «Διμερείς Ε&Τ συνεργασίες» του Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ. Οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και λεπτομέρειες συμμετοχής καθώς και  ο τρόπος υποβολής προτάσεων θα διευκρινίζονται στις σχετικές προσκλήσεις που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr).

Ενδεικτικά, ο προϋπολογισμός ανά έργο θα ανέρχεται στο ποσό των 400.000 ευρώ από την ελληνική πλευρά με αντίστοιχη χρηματοδοτική συμμετοχή της άλλης πλευράς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *