Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων

Δημοσιεύτηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο “Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων” η οποία απευθύνεται σε Δήμους & Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). Οι προς χρηματοδότηση Πράξεις θα πρέπει να εντάσσονται στο εγκεκριμένο και αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ της οικείας Περιφέρειας

Οι Επιλέξιμες Δράσεις περιλαμβάνουν:

– Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης

– Ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων

– Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων

– Δίκτυο Πράσινων Σημείων

– Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομονωμένους οικισμούς

– Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

 Οι Επιλέξιμες Ενέργειες παρατίθενται ακολούθως:

 • Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων
 • Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων
 • Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων & αποβλήτων κήπων και πάρκων με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό λειτουργίας
 • Εγκαταστάσεις και υποδομές Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ
 • Κέντρα επαναχρησιμοποίησης, δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών ή επισκευής/ μεταποίησης ειδών και αγαθών
 • Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ή/και Σταθμοί Μεταφόρτωσης για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα (ΣΜΑΥ) με τον εξοπλισμό λειτουργίας
 • Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων με τον εξοπλισμό λειτουργίας
 • Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) με τον εξοπλισμό λειτουργίας
 • Αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων και ΧΥΤ στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ)
 • Κεντρικές (Διαδημοτικές) Μονάδες ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή συμμείκτων αστικών αποβλήτων
 • Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθούν οι μονάδες
 • Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας (έως 1% του προϋπολογισμού της πράξης προ ΦΠΑ).
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (τεχνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες)

Η περίοδος υποβολής διαρκεί από 1/7/2016 έως 31/12/2016 και η επιλεξιμότητα των Πράξεων ορίστηκε έως 31/12/2023.

Ο προϋπολογισμός των έργων είναι συνάρτηση του ενδιαφέροντος και του μεγέθους του εκάστοτε δήμου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *