Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

Προκήρυξη Προγράμματος για την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών ή αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ΣΥΝΑΦΟΥΣ με την ειδικότητά τους σε ΑΥΤΟΤΕΛΗ επαγγελματικό χώρο.

Απευθύνεται σε δύο κατηγορίες δικαιούχων:
· Κατηγορία Α: Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή µερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάµενοι επιχειρηµατίες που θα συστήσουν νέα εταιρία µε ανέργους ή µισθωτούς.
· Κατηγορία Β: Υφιστάµενοι ατοµικοί επιχειρηµατίες (αυτοαπασχολούµενοι) που ασκούν ήδη συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελµατική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες µεταξύ αυτών.

Eνισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. Το ανώτατο ύψος των 25.000€ αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως 40.000€, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000€.

Επιλέξιµες θεωρούνται δαπάνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων έως 24 µήνες από την ηµεροµηνία ένταξής τους.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σε 3 διαφορετικές περιόδους :
1η περίοδος : 05.07.2017 – 09.08.2017
2η περίοδος : 06.09.2017 – 11.10.2017
3η περίοδος : 08.11.2017 – 13.12.2017

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κάτωθι ενημερωτικό σημείωμα ή / και επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Β ΚΥΚΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *