Κατηγορία: Προσκλήσεις

4 Αυγ | 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΓΕΤ: «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας (βασική έρευνα, βιομηχανική/εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη) και στην εν δυνάμει […]

περισσότερα
28 Ιούλ | 2016

1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020»

1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι το […]

περισσότερα
4 Ιούλ | 2016

Πρόσκληση ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ: Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Δημοσιεύτηκε και παραμένει ανοιχτή έως 20/9/2016 η πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την υποβολή προτάσεων […]

περισσότερα