Η εταιρεία

Σχετικά με την Premium Consulting

Η Premium Consulting ιδρύθηκε το 2006 και αποτελείται από επαγγελματίες οικονομολόγους με υπερδεκαετή εμπειρία στον χώρο της Υποβολής, Διαχείρισης και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, της Συμβουλευτικής, των Ιδιωτικών Επενδύσεων και των εξειδικευμένων Μελετών σε διαφόρους τομείς της εθνικής οικονομίας, αλλά και θεμάτων διεθνούς οικονομικού ενδιαφέροντος. Η επιχείρηση αναπτύσσει τις δραστηριότητές της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έχοντας προβεί σε επιχειρηματικές συνεργασίες στην Κύπρο, στην Ινδία και στο Μαυροβούνιο.

Η γενικότερη δραστηριότητα της επιχείρησης εντάσσεται στην «Συμβουλευτική, Χρηματοδότηση Επενδύσεων και Διαχείριση Έργων», έχοντας ως εξειδικευμένο αντικείμενο την ανάπτυξη ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, την εκπόνηση μελετών/ εμπειρογνωμοσυνών, την ανάπτυξη και διαχείριση Ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Νομαρχίες, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, κλπ).

Η ιδιαίτερη εξειδίκευση των στελεχών της εταιρείας αναφέρεται σε ζητήματα Τεχνικού Συμβούλου Δημοσίων και Ιδιωτικών Οργανισμών που αντλούν πόρους από Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, αφού τα κυριότερα εκ των στελεχών της διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα όλων των κατηγοριών δικαιούχων και Φορέων Χρηματοδότησης έχοντας εκπονήσει σημαντικά σε αριθμό και εξειδίκευση ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Επίσης, σημαντική εξειδίκευση υφίσταται στον τομέα της ναυτιλίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας, δεδομένης της εκπόνησης ευρωπαϊκών έργων και μελετών στους ως άνω τομείς.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρεία και τα στελέχη της διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ως Τεχνικός Σύμβουλος.

Ειδικότερα, το προσωπικό της επιχείρησης αποτελείται από οικονομολόγους και χωροτάκτες με διδακτορική και μεταπτυχιακή εξειδίκευση, ενώ η επιχείρηση συνεργάζεται με εξωτερικούς άμεσους συνεργάτες διαφόρων συμπληρωματικών ειδικοτήτων (περιβαλλοντολόγοι, νομικοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, μηχανικοί πληροφορικής, αναλυτές, κλπ). Σημειώνεται ότι η εμπειρία του προσωπικού της Premium είναι σημαντική στους τομείς ενέργειας, μεταφορών, τουρισμού, εμπορίου, ναυτιλιακής / ναυπηγικής βιομηχανίας, ενώ τα συγχρηματοδοτούμενα έργα προέρχονται από όλους τους κλάδους της οικονομίας (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή)