Εκσυγχρονισμός επιχείρησης “Athlesis” στο πλαίσιο του προγράμματος «Β Δράση ΕΣΠΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίηση- Εμπόριο & Υπηρεσίες -Τουρισμός»