ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Πράξη: Προαγωγή του τοπικού συμφέροντος στην απασχόληση και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής μέσω του αθλητικού τομέα.
Συντονιστής εταίρος Α.Σ.: MONDIAL MARKETING AE
Λοιπά μέλη Α.Σ.: Premium Consulting, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ., ΚΕΑΝ, ΚΟΙΝΣΕΠ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ», ΚΟΙΝΣΕΠ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», ΜΚΟ FOUR ELEMENTS, Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΚεΔιΒιΜ2), TREK CONSULTING.
Συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης: Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.