ΕΟΠΠΕΠ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχο του γενικού επιχειρηματικού σχεδίου και όλων των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ.