ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ

Εκσυγχρονισμός επιχείρησης “ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ” στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενίσχυση ΜΜΕ στον τομέα του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.
Πηγή Χρηματοδότησης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας