ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Πράξη: Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί – Κοινωνική Αλληλεγγύη
Συντονιστής εταίρος Α.Σ.: ΚΛΙΜΑΞ PLUS ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λοιπά μέλη Α.Σ.: Premium Consulting, ΚΟΙΝΣΕΠ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ», ΚΟΙΝΣΕΠ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΚεΔιΒιΜ2), ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΘΗΝΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ», ΚΕΑΕΠ, CO.D.EX, OMEGA TECHNOLOGY
Συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης: Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.