ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ – PREMARPOL

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Συμβούλου του Δήμου Ρόδου στο έργο με ακρωνύμιο Premarpol.