ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Α.Σ. «Πρωτοβουλία για την απασχόληση στην Β Περιφέρεια Πειραιά»
Συντονιστής εταίρος Α.Σ.: ΒΙΠΑΣ Α.Ε.
Λοιπά μέλη Α.Σ.: Premium Consulting, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Η Επιμόρφωση Κε. Δι. Βι.Μ.2, Premium Consulting, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Κέντρο Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας (ΚΕΑΕΠ), Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας
Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης τοπικής αγοράς εργασίας.
Μελέτη ανάλυσης ευκαιριών απασχόλησης στον τομέα των ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων λόγω γεωπολιτικών ανακατατάξεων
Επαγγελματική συμβουλευτική (workhops)