ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΠΥΡΟΣΥΝ

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Συμβούλου του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελλάδας στο έργο με ακρωνύμιο ΠΥΡΟΣΥΝ.