ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ

Α.Σ. «Ανάπτυξη και Απασχόληση μέσω Καινοτομίας στο Σαρωνικό και στην Λαυρεωτική»
Πράξη: Συμμαχία και Συνέργεια για την Καινοτομία, την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στο Σαρωνικό και στην Λαυρεωτική.
Συντονιστής εταίρος Α.Σ.: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λοιπά μέλη Α.Σ.: Premium Consulting, ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ, ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΦΟΔΙΒΙΚΕ ΑΕ, ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΚεΔιΒιΜ2), ΚΕΚ ΜΙΤ.
Υλοποίηση Δράσης 1.1: Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης τοπικής αγοράς εργασίας.
Υλοποίηση Δράσης 1.2: Εξειδικευμένη μελέτη καλών πρακτικών απασχολησιμότητας επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία.
Υλοποίηση Δράσης 2.3: Συμβουλευτική Υποστήριξη και υλοποίηση εξειδικευμένων workshops
Συμμετοχή στην Υλοποίηση της δράσης 2.4: Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών (mentoring)