ΣΚΑΜΝΟΣ

Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Ανάπτυξης Ξενοδοχειακής Μονάδας στα πλαίσια του ΠΕΠ Τουρισμού, για το Ξενοδοχείο «Σκαμνός», στην Αράχοβα.