ΤΟΠΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Α.Σ. ΔΙΟΔΟΣ

Πράξη: ΔΙΟΔΟΣ – Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στην Εύβοια, μέσω ανάπτυξης θερμοκοιτίδων κοινωνικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς του εναλλακτικού τουρισμού, της προώθησης τοπικών προϊόντων και της πράσινης οικονομίας.
Στο πλαίσιο των ΤΟΠΣΑ που υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ.
Συντονιστής εταίρος Α.Σ.: Premium Consulting
Λοιπά μέλη Α.Σ.: ΚΕΑΕΠ, Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΚεΔιΒιΜ2), ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ., ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓ. ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Υπεύθυνος Εταίρος της Α.Σ. για τον Συντονισμό – Διαχείριση της Πράξης
Συμμετοχή στην υλοποίηση της Δράσης: Πληροφόρηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη