Ανάπτυξη Έργων Renewable Energy Sources και κυρίως Φωτοβολταϊκών Σταθμών, μεγέθους 45 MW στην Ελλάδα, για λογαριασμό της επιχείρησης “TRIAS SA”.