ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Σύμβουλος διαχείρισης και παρακολούθησης του στρατηγικού έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού».