η εταιρεία

Σχετικά με την Premium Consulting

Η Premium Consulting ιδρύθηκε το 2006 και αποτελείται από επαγγελματίες οικονομολόγους με υπερδεκαετή εμπειρία στον χώρο της Υποβολής, Διαχείρισης και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, της Συμβουλευτικής, των Ιδιωτικών Επενδύσεων και των εξειδικευμένων Μελετών σε διαφόρους τομείς της εθνικής οικονομίας, αλλά και θεμάτων διεθνούς οικονομικού ενδιαφέροντος. Η επιχείρηση αναπτύσσει τις δραστηριότητές της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έχοντας προβεί σε επιχειρηματικές συνεργασίες στην Κύπρο και στην Αιθιοπία.

περισσότερα

υπηρεσίες

που παρέχει η premium consulting

υπηρεσία

Συμβουλευτικές υπηρεσίες / μελέτες στον Δημόσιο τομέα

περισσότερα

υπηρεσία

Χρηματοδότηση & διαχείριση επενδυτικών σχεδίων στον ιδιωτικό τομέα

περισσότερα

υπηρεσία

Συμβουλευτικές υπηρεσίες / μελέτες στον Ιδιωτικό Τομέα

περισσότερα

ενδεικτικά έργα

νέα

πρόσφατες αναρτήσεις

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική τους διαδικασία, με στόχους την […]

επικοινωνία

με την premium consulting

χάρτης